Navigere Stormen: En Samtale om Skilsmisse og Barnefordelingslover i Egypt

Siden jeg er basert i Kairo i Egypt, kommer jeg over mye interessant. I dag har jeg gleden av å snakke med Nashwa Hamdy, en erfaren Kairo advokat, om et tema som både er personlig og viktig for mange av oss – skilsmisse og barnefordeling. Dette er ikke bare sosiale problemer, men også juridiske, styrt av et komplekst sett med lover og forskrifter.

Nashwa, kan du gi oss en oversikt over skilsmisselover i Egypt?

Navigere Stormen: En Samtale om Skilsmisse og Barnefordelingslover i Egypt 2

Selvfølgelig, Bjørn (Jeg har gitt opp å få Egypterne til å kalle meg Bjørn Are). I Egypt er skilsmisselover en del av personstatuslovene, et komplekst nettverk av forskrifter som styrer de juridiske sidene av våre personlige liv. Disse lovene dekker et bredt spekter av problemstillinger, fra etablering og oppløsning av ekteskap til detaljene rundt barnefordeling og fordeling av arv. De er dypt rotfestet i vår kulturelle og religiøse tro, noe som gjør dem til en unik del av vårt rettssystem.

Det er flere typer skilsmisser anerkjent i loven i Egypt: Talaq, Khula og Rettslig Skilsmisse. Talaq er den mest vanlige typen skilsmisse, hvor ektemannen uttaler skilsmissen. Khula er en type skilsmisse der kona kan søke om skilsmisse ved å returnere mahr (medgift) til ektemannen. Rettslig skilsmisse er en skilsmisse innvilget av domstolen på ulike grunnlag, som skade, fravær eller fengsling av ektemannen.

Hva med barnefordelingslover i Egypt?

I tilfelle skilsmisse, blir barnefordeling vanligvis tildelt moren til barna når de når en viss alder, som er 15 for gutter og til ekteskap for jenter. Imidlertid forblir faren den juridiske verge og er ansvarlig for barnas økonomiske behov.

Domstolen tar flere faktorer i betraktning når de bestemmer barnefordeling, som alder og kjønn på barnet, forelderens evne til å ta vare på barnet og den moralske karakteren til forelderen. Domstolens hovedbekymring er alltid barnets beste.

Jeg er overrasket over “til ekteskap for jenter”-delen. Hva betyr dette nøyaktig?

Det er et godt spørsmål, Bjørn. Begrepet “fordeling” i denne sammenhengen refererer til ansvaret for omsorg og oppdragelse av barnet. Når et barn når myndighetsalderen, som er 18 i Egypt, anses de juridisk som en voksen og er ikke lenger underlagt foreldrenes fordeling på samme måte som et mindreårig barn ville være. De kan ta egne avgjørelser og leve uavhengig hvis de velger å gjøre det.

Bestemmelsen om at jenter forblir i morens fordeling til ekteskap handler mer om å gi en sosial og juridisk ramme som sikrer datterens omsorg og beskyttelse til hun inngår et ekteskap, noe som tradisjonelt betegner etableringen av en ny husholdning.

Så hvis jenta ikke er gift når hun er 40 år, er hun fortsatt under morens fordeling?

En 40 år gammel ugift kvinne ville ikke være under morens fordeling i juridisk forstand. Hun ville bli betraktet som en voksen som er i stand til å ta sine egne avgjørelser. Imidlertid kan den kulturelle forventningen være at hun fortsetter å bo med foreldrene eller under deres veiledning til hun gifter seg.

Som advokat, hvilke tips ville du gi til noen som navigerer disse lovene?

Jeg har sett på nært hold hvordan manglende forståelse for skilsmisse- og barnefordelingslover kan føre til ugunstige utfall. Her er noen tips:

Forstå dine rettigheter: Før du fortsetter med skilsmisse, må du sørge for at du forstår dine rettigheter og forpliktelser i henhold til loven. Dette inkluderer å forstå de økonomiske konsekvensene, som deling av eiendeler og underholdsbidrag.

Søk juridisk rådgivning: Hvis du vurderer skilsmisse, er det alltid en god idé å søke juridisk rådgivning. Dette kan hjelpe deg med å forstå de juridiske konsekvensene og beskytte interessene dine.

Tenk på barnets beste: I enhver barnefordelingskonflikt er barnets beste alltid den viktigste vurderingen. Dette inkluderer deres fysiske og emosjonelle velvære, deres utdanning og deres forhold til begge foreldrene.

Forbered deg på den juridiske prosessen: Skilsmisse og barnefordelingstvister kan være en lang og kompleks prosess. Det er viktig å forberede deg både følelsesmessig og økonomisk for denne prosessen.

Hold oversikt: Hold detaljerte oversikter over alle interaksjoner med ektefellen og barna dine. Dette kan være nyttig bevis i retten.

Hold deg rolig og sammen: Rettsprosedyrer kan være stressende. Det er viktig å holde seg rolig og samlet gjennom hele prosessen. Dette hjelper deg ikke bare med å ta bedre beslutninger, men skaper også et bedre inntrykk i retten.

Er det noe bestemt en nordmann gift med en egypter må ta hensyn til her?

Hvis en nordmann er gift med en egypter og vurderer skilsmisse eller barnefordeling, er det noen spesifikke faktorer å ta hensyn til:

  1. Internasjonale aspekter: Det kan være ulike juridiske krav og prosesser i de to landene (Norge og Egypt), og det kan være viktig å forstå hvordan disse forskjellene påvirker skilsmisse- og barnefordelingsprosessen. Det kan være lurt å søke juridisk rådgivning fra advokater i begge landene for å få en grundig forståelse av de juridiske implikasjonene og rettighetene til hver part.
  2. Bostedsland: Hvilket land paret bor i, kan også påvirke prosessen. Hvis paret bor i Egypt, vil egyptiske lover og prosedyrer ha større innvirkning på saken. Hvis de bor i Norge, kan norske lover og prosedyrer være mer relevante. Det er viktig å være klar over hvilke lover og jurisdiksjoner som gjelder.
  3. Kulturelle og religiøse forskjeller: Skilsmisse og barnefordelingslover i Egypt er sterkt påvirket av kultur og religion. Det kan være viktig for den norske parten å forstå og respektere disse forskjellene og vurdere hvordan de kan påvirke utfallet av saken.
  4. Internasjonal barnefordeling: Hvis barna er involvert, og foreldrene planlegger å bo i forskjellige land etter skilsmissen, kan det oppstå spørsmål om internasjonal barnefordeling. Dette kan være en kompleks situasjon som krever grundig planlegging og forståelse av internasjonale barnefordelingslover og -avtaler.
  5. Kommunikasjon og forhandling: Effektiv kommunikasjon og forhandling mellom partene kan bidra til en mer smidig og mindre konfliktfylt prosess. Det kan være nyttig å søke profesjonell hjelp fra meklere eller rådgivere som har erfaring med internasjonale saker og kulturelle forskjeller.

For å navigere i disse utfordringene er det viktig å søke juridisk rådgivning, være godt informert om begge lands lover og prosedyrer og være forberedt på å håndtere kulturelle og juridiske forskjeller.

Takk, Nashwa, for denne innsiktsfulle samtalen. Jeg er sikker på at leserne våre har lært mye om skilsmisse- og barnefordelingslover i Egypt.

Nashwa: Det var min glede, Bjørn. Husk at å forstå disse lovene ikke bare handler om å navigere juridiske spørsmål. Det handler om å styrke deg selv gjennom juridisk bevissthet. Det handler om å forstå dine rettigheter og vite hvordan du kan beskytte dem. Så jeg oppfordrer dere alle til å ta dere tid til å lære om disse lovene og forstå hvordan de påvirker livene deres. Husk at kunnskap er makt, og juridisk kunnskap er ikke noe unntak.

Bjørn: Absolutt, Nashwa. Jeg håper dette innlegget har gitt leserne mine noen verdifulle innsikter i skilsmisse- og barnefordelingslover i Egypt. Hvis du har noen spørsmål eller trenger ytterligere avklaring, kan du gjerne legge igjen en kommentar nedenfor. Nashwa og jeg vil mer enn gjerne hjelpe. Til neste gang, hold deg informert og vær sterk!

Om du trenger å snakke med Nashwa om juridiske spørsmål, er hun tilgjengelig i sosiale medier og på WhatsApp. Hun snakker Engelsk (vær tålmodig når du snakker med henne. Hun er litt rusten i engelsken sin). Hun snakker flere språk, men Norsk er dessverre ikke et av de.

Sist oppdatert 28. mai 2023 av Bjørn Are Solstad

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.