Kuttisme er delvis utestengt fra Google

Det var med forundring jeg leste kp sin post på Kuttisme.no hvor han forteller at de har blitt utestengt fra Google sin index for enkelte av sidene sine. I følge kommentarene i posten ser det ut til at dette har sammenheng med en tidligere hacking av siden . Dette forteller med all tydelighet hvor betenkelig […]
Continue reading…